Gelicem Nasıl Yazılır? İmla Kuralları ve Doğru Yazımı

Gelicem nasıl yazılır? Türkçe dilinde “gelicem” kelimesi nasıl doğru bir şekilde yazılır? İşte bu sorunun cevabını bu makalede bulabilirsiniz. Gelicem kelimesinin doğru yazımı ve kullanımı hakkında bilgi almak için okumaya devam edin.

Gelicem nasıl yazılır? Gelicem kelimesi, “geleceğim” sözcüğünün kısaltmasıdır. Nasıl yazılır sorusu ise, bu kelimenin doğru şekilde yazılmasıyla ilgilidir. Gelicem, gelecekte gerçekleşecek bir eylemi ifade ederken kullanılan bir terimdir. Bu kelimeyi doğru yazmak için “geleceğim” kelimesinin sonundaki “-im” ekinin düştüğünü ve yerine “-cem” ekini getirmeniz gerekmektedir. Türkçe dilbilgisine göre, gelecek zamanı ifade eden fiillerin sonuna “-cem” eki gelir. Bu nedenle, “geliyorum” yerine “gelicem” şeklinde yazılır. Gelicem nasıl yazılır sorusunun cevabı bu şekildedir.

Gelicem nasıl yazılır? sorusunun doğru yazılışı “geleceğim” şeklindedir.
Bu kelime “gelecek” köküne “-ecek” ekinin geleceği zaman ekiyle eklenmesiyle oluşur.
“Gelicem” yerine “geleceğim” kullanmak dilbilgisel olarak doğrudur.
“Gelicem” yazımı yanlış ve hatalıdır, doğru şekli “geleceğim”dir.
“Gelicem” kelimesindeki yanlış yazım, “geleceğim” olarak düzeltilmelidir.
 • Gelicem kelimesi yanlış yazılmıştır, doğru hali geleceğim‘dir.
 • “Gelicem” yerine doğru şekilde geleceğim kullanılmalıdır.
 • Bu kelimenin doğru yazılışı geleceğim şeklindedir.
 • “Gelicem” ifadesi yanlış bir yazımdır, düzgün hali geleceğim‘dir.
 • “Gelicem” kelimesi yanlış yazılmıştır, düzeltme olarak geleceğim şeklinde yazılmalıdır.

Gelicem nasıl yazılır ve doğru kullanımı nasıl olmalıdır?

Gelicem kelimesi “geleceğim” kelimesinin yanlış bir şekilde yazılmış halidir. Doğru kullanımı ise “geleceğim” şeklindedir. Türkçe dilbilgisine göre, gelecek zaman bildiren fiiller “-eceğim” ekinin eklenmesiyle oluşturulur. Bu nedenle, “geliyorum” fiilinin gelecek zaman hali olan “geleceğim” şeklinde yazılması gerekmektedir.

Yanlış Yazım Doğru Yazım Anlamı
Gelicem Geliyorum Gelecekte yapılacak bir eylemi bildirir.
Gelcem Gelirim Anlık bir eylemi bildirir.
Gelçem Gelirsem Koşullu bir eylemi bildirir.

Gelicem mi, geleceğim mi?

“Gelicem” kelimesi yanlış bir yazım şeklidir ve doğru kullanımı “geleceğim” şeklindedir. Türkçe dilbilgisine göre, gelecek zaman bildiren fiiller “-eceğim” ekinin eklenmesiyle oluşturulur. Bu nedenle, “geliyorum” fiilinin gelecek zaman hali olan “geleceğim” şeklinde yazılması doğrudur.

 • Gelicem mi?
 • Geleceğim mi?

Gelicem yerine başka hangi kelime kullanılabilir?

“Gelicem” kelimesi yanlış bir yazım şeklidir ve doğru kullanımı “geleceğim” şeklindedir. Alternatif olarak, “geleceğim” kelimesinin yerine “gelecek” veya “gelecekte olacağım” gibi ifadeler kullanılabilir.

 1. Gidicem
 2. Geleceğim
 3. Katılacağım
 4. Ulaşacağım
 5. Bulunacağım

“Gelicem” kelimesi hangi durumlarda kullanılır?

“Gelicem” kelimesi yanlış bir yazım şeklidir ve doğru kullanımı “geleceğim” şeklindedir. “Geleceğim” kelimesi gelecek zamanda gerçekleşecek bir eylemi ifade etmek için kullanılır. Örneğin, “Yarın sana geleceğim” veya “Ödevimi yapmak için zamanım yok, sonra geleceğim” gibi cümlelerde kullanılabilir.

Gelicem Kelimesi Kullanımı Anlamı Örnek Cümle
Geleceğimi belirtmek için Gelecekte yapılacak bir eylemi ifade eder. Yarın sana gelicem, buluşalım mı?
Bir durumu kabul etmek için Kabul etme veya onaylama anlamı taşır. Söylediklerine katılıyorum, haklısın gelicem seninle.
Bir teklifi kabul etmek için Bir teklifi veya daveti kabul etme anlamı taşır. Partiye davetlisin, gelicem tabii ki!

Gelicem nasıl düzeltilir?

“Gelicem” kelimesi yanlış bir yazım şeklidir ve doğru kullanımı “geleceğim” şeklindedir. Doğru yazılışını kullanmak için “geliyorum” fiilinin gelecek zaman hali olan “-eceğim” ekinin eklenmesi gerekmektedir. Bu nedenle, “geliyorum” fiilinin gelecek zaman hali olan “geleceğim” şeklinde düzeltilmelidir.

Gelicem nasıl düzeltilir? sorusuna cevap vermek için daha fazla bilgiye ihtiyacımız var. Lütfen konuyu daha detaylı açıklar mısınız?

Gelicem kelimesi ne anlama gelir?

“Gelicem” kelimesi yanlış bir yazım şeklidir ve doğru kullanımı “geleceğim” şeklindedir. “Geleceğim” kelimesi gelecek zamanda gerçekleşecek bir eylemi ifade etmek için kullanılır. Örneğin, “Yarın sana geleceğim” veya “Ödevimi yapmak için zamanım yok, sonra geleceğim” gibi cümlelerde kullanılabilir.

Gelicem kelimesi, “geleceğim” kelimesinin kısaltmasıdır ve gelecek zamanda bir eylemin gerçekleşeceğini ifade eder.

Gelicem kelimesi hangi dilde kullanılır?

“Gelicem” kelimesi Türkçe dilinde yanlış bir yazım şeklidir ve doğru kullanımı “geleceğim” şeklindedir. Bu nedenle, “gelicem” kelimesi sadece Türkçe dilinde kullanılır.

Gelicem kelimesi hangi dilde kullanılır?

Türkçe dilinde kullanılan bir kelime.

Gelicem kelimesi hangi anlama gelir?

“Gelicem” kelimesi, “geleceğim” kelimesinin halk ağzında kullanılan bir şeklidir.

Gelicem kelimesinin diğer dillerdeki karşılıkları nelerdir?

– İngilizce: “I will come”
– Almanca: “Ich werde kommen”
– Fransızca: “Je viendrai”